Bибори президента учнівського самоврядування

РОБОТА УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

Самоврядування в професійно-технічному навчальному закладі має на меті виховати і сформувати свідомого, з активною громадською позицією громадянина України. Воно сприяє виробленню в учнів почуття господарів училища покращенню стосунків і діяльності, вмінню співпрацювати на принципах гласності, демократизму, через включення молоді у динамічну систему ролей, які є своєрідним тренажером де ці навики практично виробляються і закріплюються. Самоврядування сприяє розширенню діапазону діяльності дорослих і дітей – членів єдиного колективу, сприяє їх співдружності творчому пошуку ініціативі.

Становлення училищного самоврядування проходить на демократичній основі. Вже п’ятий рік у професійно-технічному училищі №9 діє Статут учнівського самоврядування, в якому визначаються як структура так функціональні обов’язки суб’єктів учнівського самоврядування. Варто зазначити, що, крім президента в учнівське самоврядування входять загальноучилищні збори, старостат, класні збори, училищна лінійка. Це дає змогу послідовно проводити рішення  в життя груп, а також встановити відповідальність за доручену справу.

Щодо формування училищного самоврядування то на початку кожного року в групах методом анкетування учнів визначають кандидатури на лідера учнівського самоврядування. До всіх учнів доводяться результати анкетування. Після чого кандидати до учнівського самоврядування пишуть передвиборчі програми на президента учнівського самоврядування. Вибори президента учнівського самоврядування проводяться через таємне голосування всіх учасників навчально-виховного процесу.

19 листопада 2013 року проведено вибори президента учнівського самоврядування. Учні училища прийняли активну участь у голосуванні та визначили гідного представника учнівського колективу. За результатами ним стала учениця групи № 26 з професії «Оператор комп’ютерного набору, адміністратор» Петракова Марія.