Лист про внесення зміни до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 січня 2011 р. №26

Київ

Про внесення зміни до пункту 2 Інструкції з

діловодства за зверненнями громадян в органах 

державної влади і місцевого самоврядування, 

об'єднаннях громадян, на підприємствах, в 

установах, організаціях незалежно від форм 

власності, в засобах масової інформації

 

                                Кабінет Міністрів України постановляє:

 

Внести зміну до пункту 2 Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 16, с. 85), доповнивши його абзацом такого змісту:

 

"На вимогу громадянина, який подав звернення до організації, на першому аркуші копії звернення проставляється штамп із зазначенням найменування організації, дати надходження та вхідного номера звернення. Така копія повертається громадянинові."

 

 

Прем'єр-міністр України                                                           М. АЗАРОВ