«ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ»

ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ УРОКУ

Навчальна мета уроку.

 

 •      Сформувати знання в учнів...
 •      Вивчити...
 •      Поглибити знання учнів про ...
 •      Сформувати у учнів уміння ...
 •      Сформувати активну позицію учнів щодо ...
 •      Навчити застосовувати ...при вирішенні ...
 •      Сформувати в учнів уявлення про ...
 •      Удосконалювати вміння ...
 •      Узагальнити, систематизувати і закріпити знання з ...
 •      Закріпити отримані знання з теми ...
 •      Активізувати розумову діяльність учнів
 •      Перевірити знання учнів з теми ...
 •      Підвищити рівень інформованості про ...
 •      Формування навичок дослідницької роботи
 •      Підвищувати якість знань з теми ...
 •      Формувати навички пошуку, аналізу і систематизації інформації;
 •      Підготувати учнів до сприйняття навчального матеріалу, використовуючи їхній життєвий досвід і набуття знання;
 •      Закріпити й поглибити знання про ...
 •      Закріпити знання учнів з ...
 •      Закріпити і удосконалити знання учнів з теми ...
 •      Удосконалювати професійні знання, уміння та навички;
 •      Узагальнити і систематизувати знання про ...
 •      Закріпити знання за темою ...
 •      Удосконалювати професійні знання, уміння та навички;
 •      Узагальнити і оцінити знання учнів за темою ...
 •      Використати навчальні знання, уміння і навички.

 

Розвиваюча мета

 

 •      Розвивати вміння та навички самостійного пошуку інформації та роботи з додатковими джерелами інформації, систематизувати та аналізувати навчальний матеріал;
 •      Розвивати вміння учнів спілкуватися та працювати в команді;
 •      Активізувати розумову діяльність учнів: сформувати уміння учнів генерувати ініціативність, комунікативні якості;     Розвивати творче мислення й уміння аргументувати свою точку зору;
 •      Удосконалювати навички ...
 •      Розвивати пізнавальний інтерес, навички роботи в групі;
 •      Розвивати навички самооцінювання;
 •      Розвивати вміння працювати в групі, підпорядковувати власні інтереси досягненню загальної мети;
 •      Розвивати здібності самостійного і колективного аналізу інформації;розвивати комунікативні якості, творчу уяву, уміння захищати власну ідею;
 •      Розвивати: логічне і системне мислення, комунікабельність, відповідальність за роботу в команді;
 •      Уміння самостійної роботи з навчальним матеріалом;
 •      Навички продуктивного співробітництва;
 •      Розвивати просторову уяву і логічне мислення при вирішенні практичних задач;
 •      Розвивати логічне мислення;
 •      Залучити учнів до поглибленого осмислення поставлених завдань;
 •      Розвивати вміння аналізувати інформацію;
 •      Сприяти розвитку мовлення, пам’яті;
 •      Розвивати творчість, ініціативу, уміння прийняти рішення;
 •      Формувати творче мислення;
 •      Розвивати навички конструктивної взаємодії в команді;
 •      Розвивати логічне і технічне мислення;
 •      Розвивати ініціативу, творчість, уміння вирішувати проблеми;
 •      Розвинути у учнів творчу активність;
 •      Розвивати вміння вирішувати проблеми;
 •      Розвивати морально – етичні якості;
 •      Розвивати кмітливість і пам'ять;
 •      Розвивати творче мислення, комунікабельність;розвивати якості критичної оцінки;розвивати в учнів самостійність і почуття відповідальності за виконання прийнятих рішень;
 •      Розвивати в учнів впевненість, ініціативність.

 

Виховна мета уроку.

 

 •      Виховувати відповідальність за результати своєї роботи в групі;
 •      Виховувати естетичне сприйняття;
 •      Виховувати інтерес до...
 •      Виховувати прагнення до поглиблення та вдосконалення знань;
 •      Виховувати почуття взаємо відповідальності;
 •      Виховувати почуття відповідальності за результати спільної роботи, уміння працювати в групі;
 •      Виховувати самостійність, ініціативу, уміння відстоювати свою думку;
 •      Виховувати повагу до своєї професії;
 •      Виховувати любов до майбутньої професії;
 •      Виховувати культуру спілкування;
 •      Формувати культуру полеміки, толерантності, навички групової роботи;
 •      Виховувати прагнення до успіху;
 •      Виховувати впевненість у собі, почуття взаємодопомоги;
 •      Виховувати ініціативність, підприємливість, активну життєву позицію;
 •      Виховувати потребу у творчості, удосконаленні естетичного смаку;
 •      Виховувати почуття відповідальності

 

Зразки оформлення сторінок обліку навчальних досягнень учнів з предметів природничо-математичного циклу

І семестр

Фізика  __________ Облік досягнень учнів у навчанні

(назва предмета)

з/п

Місяць

і число

 

 

Прізвище

та ім’я учня (учениці)

02

/ 09

06

/ 09

09

/ 09

13

/

09

...

/ 09

Тематична

Скоригована

07

/ 10

...

/

10

...

/

...

Тематична

Скоригована

І семестр

Скоригована

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ семестр

Фізика                  Облік досягнень учнів у навчанні

(назва предмета)

з/п

Місяць

і число

 

 

Прізвище

та ім’я учня (учениці)

...

/

...

...

/

..

...

/

...

Тематична

Скоригована

ІІ семестр

Скоригована

Річна

ДПА

Апеляційна

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок оформлення сторінки обліку проведених з фізики

Викладач ____________________________

з/п

Дата

Зміст уроку

Домашнє завдання

 

 

Тема 1. Електричне поле і струм

 

1.

02/09

Електричне поле. Напруженість електричного поля.

Вивч.  §

Вправа №

 

 

 

 

4.

13/09

Розв’язування задач.

Повт  §

Задача №

7.

20/09

Лабораторна робота № 1.  Визначення ЕРС і внутрішнього опору джерела струму. Інструктаж із БЖД.

Повт  §

Задача №

8.

23/09

Аналіз лабораторної роботи № 1. Робота та потужність електричного струму.

Вивч.  §

Задача №№

 

 

 

 

11.

07/10

Контрольна робота № 1* з теми «Електричне поле і струм».

Повт  §

Задача №

 

 

Тема 2. Електромагнітне поле

 

12.

01/10

Аналіз контрольної роботи №1. Електрична та магнітна взаємодії. Взаємодія провідників зі струмом. Індукція магнітного поля.

Повт  §

Задача №

* у випадку проведення запланованої контрольної роботи. В інших випадках тема закінчується уроком узагальнення знань.

 

Зразок оформлення сторінок обліку

навчальних досягнень учнів

Геометрія Облік досягнень учнів у навчанні

(назва предмета)

з/п

Місяць

і число

 

Прізвище

 та ім’я учня (учениці)

02

/ 09

...

/ 09

28

/ 09

 

30

/ 09

Зошити

Тематична

Скоригована

05

/ 10

...

/ 10

28

/ 10

Зошити

02

/ 11

 

Тематична

Скоригована

04

/ 11

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок оформлення сторінки обліку проведених занять

Викладач  ____________________________

з/п

Дата

Зміст уроку

Домашнє завдання

 

 

І семестр

 

 

 

Тема 1. Назва теми.

 

1.

02/09

 

 

 

 

 

 

 

28/09

Контрольна робота №1.

 

 

30/09

 

 

 

 

Тема 2. Назва теми.

 

 

05/10

 

 

 

 

 

 

 

28/10

 

 

 

02/11

Контрольна робота №2.

 

 

 

Тема 3. Назва теми.

 

 

04/11

 

 

 

Орфографічний режим

Записи в зошиті учні виконують кульковою ручкою з синім чорнилом чи його відтінками (для виконання рисунків, оформлення таблиць, схем тощо використовують простий олівець).

Між класною й домашньою роботою пропускають 4 клітинки (між видами робіт, що входять до складу класної чи домашньої роботи, клітинок не пропускають).

У зошитах на першому рядку записують вид роботи, а на березі цього ж рядка зазначають дату цифрами, наприклад:

Класна робота

07.02.12

Зразки підпису зошита:

Зошит

для контрольних робіт

з алгебри та початків аналізу

учениці групи №24

 Котенко Анастасії

 

 

 

І семестр

Хімія_____         Облік досягнень учнів у навчанні

(назва предмета)

з/п

 Місяць і число

 

 

 

Прізвище

та ім’я

учня

02

/09

04

/09

09

/09

11

/09

16

/09

...

/..

02

/10

 

Тематична

Скоригована

 

 

 

 

 

 

 

07

/10

 

 

 

 

 

 

 

..

/..

Тематична

Скоригована

І семестр

Скоригована

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* у випадку проведення обов’язкової письмової контрольної роботи у семестрі (02/10) залишається вільна колонка після цієї дати.

Зразок оформлення сторінки обліку проведених занять

Викладач ____________________________

з/п

Дата

Зміст уроку

Домашнє завдання

 

 

І семестр

 

 

 

Тема 1. (Повна назва теми або підтеми)

 

1.

02/09

Назва теми уроку

 

2.

04/09

Назва теми уроку

 

3.

09/09

Сульфатна кислота і сульфати. Найважливіші природні сульфати, якісна реакція на сульфат-іони. Лабораторний дослід № 5. Виявлення сульфат-іонів у розчині. Інструктаж із БЖД

§ 6 впр. 4,5

Заповнити таблицю

4.

11/09

Назва теми уроку

 

5.

16/09

Практична робота № 1. Добування вуглекислого газу. Взаємоперетворення карбонатів і гідрогенкарбонатів. Інструктаж із БЖД

Скласти схему перетворень

….

 

 

10.

02/10

Контрольна робота з ..  (Назва теми або скорочена назва)

 

 

 

Тема 2. (Повна назва теми або підтеми)

 

11.

07/10

Назва теми уроку

 

 

ІІ семестр

Хімія__________         Облік досягнень учнів у навчанні

(назва предмета)

з/п

Місяць

і число

 

Прізвище

та ім’я

учня (учениці)

...

/

...

...

/

..

 

Тематична

Скоригована

ІІ семестр

Скоригована

Річна

ДПА

Апеляційна

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наприкінці навчального року викладачем робиться відповідний запис «Програму виконано в повному обсязі» (підпис та ПІБ викладача).

 

І семестр

_Біологія___ Облік навчальних досягнень учнів

 (назва предмета)

з/п

 Місяць і число

 

 

 

Прізвище

та ім’я

учня

02

/09

04

/09

09

/09

11

/09

Тематична

Скоригована

07

/10

 

 

 

 

 

 

09/

10

 

 

 

 

 

 

14/

10

 

 

 

 

 

 

16/

10

Тематична

Скоригована

І семестр

Скоригована

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок оформлення сторінки обліку проведених занять

Викладач   ____________________________

 

№ з/п

Дата

Зміст уроку

Домашнє завдання

 

 

І семестр

 

 

 

Тема 1. Органічні речовини

(Повна назва теми або підтеми)

 

1.

02/09

Назва теми уроку

 

2.

04/09

Вуглеводи: будова, властивості, роль у життєдіяльності організмів. Лабораторна робота №1. Визначення деяких органічних речовин та їх властивостей. Інструктаж з БЖД.

 

3.

09/09

Назва теми уроку

 

4.

11/09

Будова, властивості і функції ДНК. Практична робота №1. Розв’язання елементарних вправ з реплікації та транспірації.

 

…..

Назва теми уроку

 

10.

02/10

Хімічна сталість організму.

Контрольна робота № 1.

 

 

 

Тема 2.

(Повна назва теми або підтеми)

 

11.

07/10

Назва теми уроку

 

ІІ семестр

Біологія__                    Облік навчальних досягнень учнів

 (назва предмета)

з/п

 Місяць і число

 

 

Прізвище

та ім’я

учня (учениці)

20/

05

Тематична

Скоригована

ІІ семестр

Скоригована

Річна

ДПА

Апеляційна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Після запису на сторінці предмета останнього в навчальному році уроку викладачем робиться відповідний запис «Програма виконана у повному обсязі» (підпис та ПІБ викладача).

 

На допомогу майстру виробничого навчання

Методи виробничого навчання

Успіх виробничого навчання залежить не тільки від правильного визначення мети і змісту, а й від засобів досягнення цієї мети, тобто від методів навчання.

Чим визначається підбір методів?

Специфікою професії, рівнем підготовки учнів  в умовах  навчально - виробничого процесу,  кваліфікацією і досвідом майстра. Метод –  спосіб дії для досягнення певної мети.

Методами виробничого навчання називають основні способи спільної діяльності майстра та учнів, завдяки яким учні оволодівають З,У,Н, професійною майстерністю, розвивають  творчі здібності (Учень – S).

Позитивних результатів буде досягнуто, коли зусилля майстра підкріплюються  самостійними зусиллями учнів.

Класифікація за ознакою джерела  інформації:

Словесні, наочні, практичні.

Словесні: розповідь, пояснення, бесіда, значною мірою інструктаж.

Наочні: демонстрація природних об’єктів, наочного приладдя, показ  операцій і процесів майстром, спостереження учнів.

Практичні: вправи, розв’язування виробничо – технічних,  практичних завдань, лабораторно практичної роботи.

 1. Розповідь (при вивченні нового матеріалу) має бути побудована за певним раціональним планом. Зрозумілість.

дидактичні вимоги:

-         логічна послідовність;

-         чіткість;

-         ясність;

-         правильність мови;

-         образність, використання аналогів, порівнянь;

-         підтримування активності шляхом звернень до окремих учнів.

2. Пояснення – словесне тлумачення, обґрунтування. Його використання разом з розповіддю, частіше після розповіді + Показ.

3. Бесіда ( на початку, наприкінці)

Ретельна підготовка до бесіди.

Види бесід.

       1.Спираючись на знання і досвід учнів, майстер поступово підводить їх до чіткого розуміння нового, до самостійних висновків, узагальнень.

Висновки в повному обсязі, як правило, робить майстер, але в деяких випадках, і це найцінніше, учні самостійно приходять до них.

2. Бесіда, спрямована на відтворення засвоєного (з метою узагальнення, поглиблення, систематизації)

3. Бесіда, спрямована на перевірку і контроль.

4. Інструктаж – чітко визначена система вказівок, рекомендацій, які стосуються способів виконання трудових дій. Це навіть не метод, а система методів і прийомів.

Це основний метод діяльності майстра і учнів на занятті, спрямований на формування професійних знань, умінь, навичок, здібностей.

Вступний, поточний, заключний.

Мета вступного інструктажу – підготувати учнів до активного і свідомого виконання вправ.

Основні завдання вступного інструктажу – це ознайомлення із:

-         змістом наступної роботи;

-         обладнанням та інструментом для виконання роботи;

-         технічною та довідковою документацією;

-         прийомами виконання роботи, У,Н, якими оволодіватимуть учні;

-         вимогами до виконання кожної вправи;

-         організацією робочого місця для виконання наміченої роботи;

-         правилами і логічною послідовністю виконання роботи;

-         найтиповішими помилками, яких слід уникати;

-         способами контролю якості виконаної роботи;

-         правилами ТБ.

Такий обсяг має бути не завжди. Це потрібно на початку вивчення кожної самостійної чіткої програми. В інших – деякі пункти.

Сучасний підхід: не давати учням навчальний  матеріал у готовому вигляді, а викладати лише необхідні дані для наступної самостійної діяльності.

Для стимулювання думки корисно пропонувати запитання, які стосуються читання та аналізу креслень, порядку розв’язання виробничих завдань, складання технології обробки.

Міжпредметним  зв’язкам виробничого навчання і спецтехнології або загально технічних дисциплін –  приділяти значну увагу.

Необхідно зміст кожного нового навчального завдання пов’язувати з раніше засвоєними знаннями і трудовими  операціями.

 

Поточний інструктаж адресований в індивідуальному плані кожному учневі, тому його зміст диференціюється більшою мірою, ніж зміст вступного.

Тримати в полі зору всіх учнів, час від часу обходити робочі місця, давати поради. Якщо питання важливе для всіх, майстер звертає на це увагу  всієї групи, або частини. Але не треба стояти над душею.

Самостійність – це +

2 підходи до деталізації змісту інструктажу. Поки в учнів немає досвіду, інструктаж має бути детальним, з часом можна більше давати самостійності.

Заключний. Дати  точну схему  неможливо. Проводиться найчастіше у формі бесіди. Майстер аналізує результати роботи, виконання вправ, звертає увагу на типові недоліки, шляхи запобігання їм. Оцінюються  індивідуальні результати роботи, дотримання виробничих норм. Можна провести опитування, визначити домашнє завдання, виставляння  оцінок, дати вказівки щодо підготовки до нового уроку.

 

Письмовий інструктаж.

Письмові інструкції використовуються при виконані основних навчально – виробничих робіт, вправ, лабораторно – практичних робіт. Це різні види реальної виробничої документації. Їх використання дає змогу наблизити  ситуації виробничого навчання до виробничої діяльності.

(технологічні картки, інструкції з техніки безпеки, з експлуатації технічних пристроїв, технічні креслення). Ця виробнича документація, з одного боку, є частиною змісту виробничого навчання, а, з другого – засобом проведення такого навчання.

Інше джерело письмового інструктування – різні види навчально – письмових роздаткових матеріалів (схеми, наочні вироби, картки, картки – завдання).

Позитивні риси письмового інструктажу: можна звернутися у будь – який час, учень не залежить від інших, робота учня стає більш самостійною. Навчальний процес більшою мірою орієнтовано на індивідуальну особливість учнів. Майстер не може приділяти багато уваги кожному, картка заміняє майстра, полегшує організацію роботи, а якщо шум чи щось інше, забезпечує точність і якість викладу. Дидактична цінність зростає завдяки наявності різних видів інформації: словесних, графічних, внесення до тексту контрольних запитань. Заощаджує час, поліпшує управління пізнавальною діяльністю учнів.

Але заважає використовувати  низький рівень загальної підготовки учнів. Спочатку треба застосовувати спрощені навчально – виробничі картки.

Наочні методи  виробничого навчання. Демонстрування.

У сучасній  методиці наочність  (поняття) охоплює різні види сприймання: зоровий, слуховий, дотиковий. Жодне не має переваг, не можна перевантажувати ними урок. У ПТНЗ застосовують різні види демонстрації, які можна поділити на 3 групи:

1) демонстрування об’єктів і процесів, що вивчаються, у натуральному, природному вигляді (роздатковий матеріал, макети, моделі, показ прийомів роботи, проведення дослідів);

2 )демонстрування зображень, у тому числі і символічних, умовних (креслення, схеми);

3) демонстрування за допомогою інформаційно – технічних засобів навчання (кіно, комп’ютер, діапозитиви, діафільми).

Вимога №1: добре видно. Майстер супроводжує коротким чітким коментарем. До засобів наочності відносяться виробничо – технічні документи – робочі креслення, технологічні картки, технологічні інструкції, схеми, графіки.

Дидактичні вимоги до застосування засобів наочності:

1. Поставити завдання і межу. (Учні повинні знати що саме і з якою метою вони мають спостерігати, на що звернути особливу увагу).

2. Якщо це один  засіб для всіх, то обов’язкова чітка видимість засобу із всіх робочих місць.

Окремий вид демонстрації – практичний показ трудових процесів майстром.

Найкращий варіант:  поєднання слова, питань, що звернуті до учнів, і засобів наочності. На початку навчання – майстер демонструє і пояснює, а на поглибленому вивченні (ІІ, ІІІ курс) –  майстер активізує учнів запитаннями.

Практичні методи виробничого навчання.

Найважливіший і найпоширеніший – метод вправ – багаторазове виконання однакових трудових дій з метою формування вмінь і навичок. Метод вправ поєднується з методом письмового інструктування, прийомами пояснення і показу.

Результат буде не тоді, коли учні будуть точно повторювати дії майстра, а коли будуть розуміти, що вони роблять. Тому учневі треба ставити запитання, правильні відповіді, на   які потребують активної розумової діяльності.

Методи поодинці застосовуються рідко.

Частіше – синтез.

Показ + інструктування.

Пояснення + демонстрація.

Алгоритм підготовки майстра виробничого

навчання до занять.

Готуючись до уроку, майстер виробничого навчання повинен:

– проаналізувати підсумки попередніх занять з метою виявлення причин недоліків та внесення змін і доповнень у наступний урок;

– визначити основну дидактичну мету уроку;

– визначити тип, вид, структуру уроку та час, відведений для проведення кожного його елементу;

– скласти план уроку;

– підготувати науково – технічну та методичну літературу, а також матеріали з передового досвіду за темою уроку;

– намітити практичні та навчально – виробничі роботи, вправи, завдання для самостійної роботи учнів під час закріплення нового навчального матеріалу;

– підготувати дидактичне і матеріально – технічне забезпечення уроку;

– визначити міжпредметні (внутрішньо предметні) зв’язки та прийоми їх реалізації на уроці;

– визначити типові помилки, яких допускаються учні під час вправ, намітити засоби їх попередження або виправлення;

– приготувати до показу на уроці наочних засобів, експериментів, нових операцій і прийомів трудової діяльності;

– визначити зміст і обсяг домашнього завдання учнів;

– спланувати методику та форму контролю якості З,У, Н учнів на уроці.

Зміст та порядок підготовки майстра до уроку багато в чому залежить від періоду навчання, змісту навчального матеріалу, досвіду майстра, складу учнівської групи тощо.

 

Оптимальні  рішення при виборі методів навчання

Діяльність

 

Методи

словесні

 

наочні

 

практичні

 

репродуктивні

пошукові

 

При     вирі­шенні    яких задач      цей   метод  є

раціональним

Формуван­ня теорети­чних і фактичних

знань

Розвиток спостережливості,

підвищення

уваги

Формуван­ня  і

 розви­ток  практичних

 умінь і

навичок

Формування первинних 3,У,Н

 

 

Розвиток

самостій­ності і творчості

 

При   якому змісту     навчального матеріалу цей  метод  є

раціональним

 

Навчальний матеріал носить   

пе­реважно теоретично-інформаційний    характер

Навчальний матеріал може   бути представ­лений у на­очному   вигляді

 

Навчальний матеріал мі­стить у собі практичні завдання     і дослідження

Зміст    дуже простий або дуже   складний

 

Зміст     навчального матеріалу має   серед­ній    рівень складності

 

 

При       яких особливостях    учнів   цей

метод є

раціональним

 

 

 

Навчальний період, коли       учні найкраще

спроможні

сприймати

словесну інформацію

 

Коли   вірно підібране

дидактичне забезпечення,       а

учні    спроможні    по­єднувати  наочність з

абстрактністю

  Коли учні засвоїли теоретичну  інформацію

і спроможні

до виконання практич­них завдань

Коли учні не мають необхідного   рів­ня З,У,Н і не

спроможні

до  вирішення  проблемних завдань

Коли    учні готові      до

пошукової роботи

 

 

 

 

При       яких

можливостях  педагога

цей  метод е

раціональним

Коли педагог    добре володіє словесним

методом        

Коли   педагог  має не­обхідне дидактичне

забезпечення

Коли   педагог  має   не­обхідне   ма­теріально-

технічне забезпечення

Коли    педагог вміє  демон -

струвати і   контролювати    якість

виконання

Коли  педагог володіє  прийомами проблемного      навчання


Схема плану уроку виробничого навчання.

 

 

Тема програми________________________________________________

Тема уроку___________________________________________________

Мета уроку :

а) навчальна – які професійні З,У,Н формуються, закріплюються і розвиваються на уроці;

б) розвивальна – які операції і прийоми розумової діяльності учнів розвиваються на уроці;

в) виховна – які якості особистості учнів формуються і розвиваються на уроці.

Тип уроку____________________ Вид уроку________________________

Дидактичне забезпечення ( за допомогою якого здійснюється процес навчання)__________________________________________________________

Матеріально – технічне забезпечення (за допомогою якого всі учні здійснюють свою практичну діяльність)________________________________

Міжпредметні зв’язки___________________________________________

Перелік практичних завдань______________________________________

Список основної і додаткової літератури____________________________

 

 

Методична мета – вказується тільки при проведенні відкритих уроків.

 

Хід уроку

І.Організаційна частина (5хв.):

– перевірка наявності учнів;

– перевірка готовності учнів до уроку;

– допуск з техніки безпеки.

ІІ. Вступний інструктаж(40хв):

 1. 1.     Актуалізація знань:

– повідомлення теми програми і уроку;

– цільова установка проведення уроку;

       – перевірка опорних З,У,Н учнів, необхідним їм для подальшої роботи на уроці;

– аналіз і доповнення відповідей учнів, підведення підсумків.

 

ІІ. Викладання нового матеріалу:

– повідомлення нової навчальної інформації;

– показ нових прийомів трудової діяльності;

– пояснення характеру і послідовності роботи учнів на уроці;

– повідомлення про передовий досвід за темою уроку;

– опитування учнів і пробне виконання ними нових прийомів, показаних майстром;

– відповідь майстра на запитання учнів;

– підведення підсумків вступного інструктажу.

ІІІ. Поточний інструктаж (270хв.):

– видання завдань для самостійної роботи учнів та пояснення порядку їх виконання;

– розподіл учнів за робочими місцями;

– повідомлення про критерії оцінювання виконуваних робіт;

– цільові обходи майстра робочих місць учнів;

– прийом майстром виконаних робіт;

– прибирання робочих місць.

ІУ. Заключний інструктаж (30хв.):

– аналіз діяльності учнів у процесі всього уроку;

– оцінка роботи учнів, її об’єктивне обґрунтування;

– аналіз причин помилок учнів та засоби їх усунення;

– повідомлення та обґрунтування оцінок;

       – видача домашнього завдання.